Probrané učivo

květen

22.5.

čj: 62

čtení: kartičky a věty – povolání

psaní: písmeno R, Ř

čls: zvířecí rodiny, orientace v čase – dny v týdnu, měsíce, hodiny

21.5.

m: str. 36

psaní: str. 24,25 – š, Šimon

čj: str.60, 61

17.5.

m: str. 37 celá strana, str. 38 cv.1, jinak jsme házeli kostkou a přičítali jsme číslo, které nám padlo, 10+…

psaní: nové písmeno S, 3 řádky

čtení: str. 59 první sloupeček

16.5. Dnes je světový den Slunce – slovo slunce jsme vyluštili z kartiček, po třídě byly kartičky s psacími písmeny, písmena nebyla ale úplná, nejprve jsme zkusili písmena rozluštit, pak jsme z nich skládali slova, až jsme složili slovo=SLUNCE. O sluníčku jsme si povídali, dívali jsme se do encyklopedie, na čtedu jsme viděli naučné krátké filmy, pak jsme si četli článek o slunci a vypracovali pracovní list

Jak_je_to_se_slunickem

m: 33 a 34

15.5.

čls: opakování JARO – str. 56 cv.1, str.57 cv.1,2

psaní: str. 22,23

čj: str.57 – trénujeme čtení bě, pě, vě

14.5.

psaní: nové písmen C, Č, str. 20 – 6 řádků

čj: na papírky jsme psali písmena, která jsme diktovala, z písmen jsme zkoušeli skládat slova, pak nám vyšlo slovo MAMINKA, pracovní list:

m: hodiny: str. 29, 30

hv: hra na tongue drum, písnička Já mám koně

13.5.

psaní: str. 18, str.19

čj a čls: str. 54 a 55

téma jaro: práce ve dvojicích – po třídě jsme hledali 10 kartiček, slova jsme napsali nebo nakreslili, pak jsme je společně zkusili roztřídit do témat: počasí, svátky, měsíce, příroda = JARO, viz foto:

m: 29 a 31 – píšeme čísla do 20

tv: hra s ringo kroužku,

10.5.

čj: str.53

psaní: písanka str. 18 nové písmeno D, jen 3 řádky

m: procvičovali jsme počítání do 15 – kartičky, hry

Dnes jsme se seznámili s robotem Photonem – moje emoce, vyjadřování pocitů

9.5.

m: str. 28

čj: str. 52

psaní: nové písmeno Ž, písanka str. 17

čtení: pracovní list:

7.5.

psaní: nové písmeno Z, str.16, https://www.youtube.com/watch?v=5DM9WzaqL44

čtení: na známky str.47

čls: sázíme a sejem, str. 48

m: osová souměrnost, trhali jsme papír podle osy, str. 27 cv. 3,4,5

hv: poslech Vivaldy – Jaro

6.5.

m: rychlíci https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

str. 25, 26

čj: str. 51 cv.1,2,3

čtení: str.50,51

psaní: str. 14

3.5.

čj: str.49 cv.1, str.50 a 51 – jen jsme vybarvili popelnice

psaní: str.13, str.14 – 4 řádky

m: 23 a 24 – pracujeme s počítadlem

2.5.

čtení: str. 47, třetí a čtvrtý sloupeček

psaní: str. 12

čj: str.48 cv.1

m: str. 22 celá strana, str.23 cv.1,2,3

duben

30.4.

m: str.21, sloupeček č.39

čj: str. 46 – pracujeme podle zadání

čtení: str.47 – první a druhý sloupeček

29.4.

čj: str.45

psaní – str.10, nové písmeno H – dva řádky

čls: úrazy

26.4.

čj: dnes jsme pracovali s kartičkami, skládali jsme slova do vět

psaní: písanka str.9 – psaní slov

m: str. 19 jsme dokončili, str.20 celá strana

25.4.

Pracovní listy

m: str. 18 – dokončili jsme , str.19 cv.1 – porovnávání

po třídě jsme hledali kartičky s výsledkem, výsledek jsme zapsali k příkladu, pod něj písmeno – vyšla nám zpráva – POČÍTÁM DO PATNÁCTI

čj: str.44

čtení: papír JARO – zvířecí rodina

psaní: str. 9 , nové písmeno B – 3 řádky

24.4.

čls: zvířecí rodina, mláďata, jarní květiny

čj: str.43 – dokončit

čtení: str.44 cv.1, křížovka k textu – O neposlušných kůzlátkách

Pracovní listy

psaní: str.7, nové písmeno P str.8 – 3 řádky, zbytek je domácí úkol

23.4.

čj: str.42 – zvířecí rodina, str.43 cv.1

psaní str.6

m: str.17, procvičovali jsme počítán do 10

hv: str.44 – nová písnička, rytmus

22.4.

čtení: str.40 – cvičení jsme si znovu přečetli a nalepili obrázky z poslední stránky, dále jsme v textu vyznačovali slova, která jsme doplňovali v online hrách:https://wordwall.net/cs/resource/13392810

https://wordwall.net/cs/resource/13392659

https://wordwall.net/cs/resource/13392347

m: učíme se hodiny: celá a půl, str. 15 a 16

čls: str.34,35 – hodiny, str.37 cv.1

19.4.

m: str.14 pracujeme podle zadání, str.15 cv.3

čtení: online hra https://wordwall.net/cs/resource/13391897

18.4.

čtení: str.40 celá strana , jen jsme četli

čj: str.39 cv.1,2,3 – pracujeme podle zadání

psaní: do malého sešitu jsme přepsali větu ze str.39 *, pak jsme větu napsali psacím, viz foto:

m: procvičovali jsme logické hry na stránkách proskoly.cz , str. 12 bez cv.2, str.13 – celá strana, pracujeme podle zadání

17.4.

čj: str.38 cv.1,2,3

psaní: opis slov: Ota,Míca, kocour, kočka, savci, mléko

čls + čj: povídali jsme si o planetáriu, četli jsme si v knížkách atd.

12.4.

m: str.10 – + kolečka, tučňáci…

psaní: nová písanka – zkoušíme psát perem, písmena ď, ť, ň – celá strana

čj: str.36 cv.2

vv,pč: čáp na komíně, vodové barvy, stříhání a lepení lýka

11.4.

m: str.8 pracujeme podle zadání,

rozklad čísel, hráli jsme si s tučňáky, názor 10+5, str.9

čj: str.23 , čtvrtý sloupeček, slova jsme si přečetli, po třídě jsme hledali 6-9 slov, která byla napsaná psacím, poslední sloupeček, jsme si dávali hádanky ve dvojicích

9.4.

psaní: str.45 poslední dva řádky, str.46 – celá strana, slovo píšeme jen jednou

čtení: str.23, druhý a třetí sloupeček

m: str.6,7 – pracujeme podle zadání

čj: str.31, 32 – pracujeme podle zadání

hv: str.,38 – hudební nástroje, písnička Sedí liška pod dubem

8.4.

psaní: str.45, bez posledních dvou řádků, str.46 nové písmeno k – jeden řádek

čtení: str.30 -b/d

m: str.5 cv.4, str.6 cv.1, do malého sešitu jsem diktovals příklady: 3+3, 4+5, 8+2, 6+1, 10-5, 8-4, 3-3,10-4

4.4.

m: https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/pocitame-se-tremi-cisly/priklady1.htm

výsledky jsme si napsali na tabulku do řady, k výsledkům jsme připočetli číslo 3, získali jsme tak novou řadu čísel, k nim jsme zase připočetli …, viz foto

str. 3 cv.3,4, str.4 celá strana – pracujeme podle zadání

čtení: slova s písmenem b,d,p, seděli jsme v kruhu, četli jsme slova, se slovem jsme vymýšleli věty, třídili jsme je na slabiky atd.

učebnice str. 30 cv.1 -1-4 řádek

psaní: opis slov a psaní vět str. 44

3.4. – projektový den – Dentální hygiena

2.4.

hv: str. 36, str.37 písnička, doprovod písně na Tongue Drum

čtení: str.23 první sloupeček

m: str.2,3

online hra: https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/matematicke-krizovky/priklady1.htm

opakujeme rozklad čísel, dopočítávání do: 4 + . = 6, 8= 4 + .

čj: hra na novináře: zjišťujeme od spolužáka informace co zažil o prázdninách, jak barvil vajíčko, co si vykoledoval

na papír A4 jsme nakreslili veliké vajíčko, do něj jsme udělali čáry, rovné nebo šikmé jako linky a psali jsme slova, která se týkala Velikonočních prázdnin

psaní:

březen

27.3.

projektový den – Velikonoce, https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc

čj: str. 28, 29

psaní: str. 43 – nové písmeno U, 4 řádky

26.3.

pracovní list:

m: str. 1, psací čísel

papír: cv.2,3,4,52 – procvičování opakování počítání do 10, vybarvování vajíčka podle zadání

čj: str. 20 cv.2 – pracujeme dle zadání

str.25 – trénujeme čtení

psaní: str.42 – slovo píšeme 2x

25.3.

čj: str. 21 pracujeme dle zadání, str.22 cv.1 – ptáci

m: číselná osa, desítka a jednotka – práce s kolečky, názor, 11-15 ( jedna desítka a 3 jednotky)

psaní:

22.3.

čtení: vrána a sýkora

psaní: písanka str. 41 celá strana

čj: str.20 nové písmeno Ř – cv.1 text

21.3.

psaní: str.38, přepis vět, věty byly napsané na tabuli,

str.39 nové písmeno ř – 3 řádky, zbytek je za domácí úkol – přepis slov

čj: malý sešitek, opis slov, která byla napsaná psacím po třídě, ke každému číslu jsme napsali slovo, kdo byl hotový dal ke slovo razítko, obrázek – čtení s porozuměním, viz foto:

čtení: papír Vrána a sýkorka

m: Hejného matika – stavby, kostky – papír v modré složce, stavěli jsme stavby z kostek

čj: 19 cv.1,2 – pracujeme podle zadání

20.3.

psaní: str. 38, nové písmeno J

19.3.

m: opakujeme počítání do 10, str.58, 59 – pracujeme podle zadání

čj: str. 18 – pracujeme podle zadání

psaní: str.37 – procvičování psaní slov s písmenem b, slova píšeme do konce řádku

čtení. modrá složka, papír – spojovačky – čtení slov malým a velkým tiskacím písmem, barevně jsme označili stejná slova

hv: opakování písniček: pekla vdolky, Šel zahradník, str. 34 cv.4,5, str. 35 cv.9

18.3.

m: str. 57 cv.2. str.55 celá strana – slovní úlohy, online hra: https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/pokladnicka/pocitame.html

čj: otázky k textu o vráně a havranovi – ano/ne, str. 17 cv.1, 3,4

psaní: str.36 opis vět,, str. 37 nové písmeno b – jen 2 řádky

tv: polkový krok tanec ve dvojicích, pohybové hry

čls: třídíme odpad, pracovní listy z akce

15.3.

čj: str. 16 cv.1 jsme znovu četli, cv.2 – pracujeme podle zadání, str. 17 cv.2

psaní: str. 35 slovo zajde, zvoní, zívá – 1x, str. 36 slovo žena, žížala – 2x

https://www.youtube.com/watch?v=wIhFg6UTk90

m: str. 54 cv.1,2 – pracujeme podle zadání, str.56 celá strana

14.3.

m: str. 51 cv.4, str.52 celá strana, str.53 cv.2,4,5, cv.3 – domácí úkol přepsat do malého sešitu

hra: míč + příklady

čj: puzzle obrázky havran, vrána, povídali jsme si o ptácích, prohlíželi jsme si různé knížky, encyklopedie

str.16cv.1,2

psaní: do malého sešitu jsme psali diktát psacích písmen: v,r,a,n,y,l,e,t,d,o,m,i,č

písanka: str.

13.3.

psaní: str. 34, 4 řádky – přepis slov

čtení a psaní slov do malého sešitku, slova jsme hledali po třídě, zapamatovali si a zapsali do sešitu, pak jsme vzali pastelku a v každém slově jsme zakroužkovali jedno písmeno, následně jsme hráli hru Prší: museli jsme posbírat kartičky s písmeny, pak jsme z písmen skládali slova, slov jsme zapisovali na tabuli, podle předchozích slov jsme zjistili, že jsme měli složit slova: HAVRAN, VRÁNA ( slova: OCAS, HLAVA, ZOBÁK, KŘÍDLA, PÍRKO, KALHOTKY, NOHY), viz foto:

12.3.

psaní: písanka nové písmeno t str. 33 bez posledních dvou řádků

hv: Pekl vdolky, zvuky

čtení: pracovní list

11.3.

čls: zima, myšlenková mapa asi str.15, pracovali jsme nejprve ve dvojici, pak 4 – žáci psali na lístečky vše co patří k zimě, slova jsme pak společně třídili, do cvičení měli napsat do každého okýnka 3 slova

m: str. 51 cv.1,2,3 – pracujeme podle zadání

psaní: na tabulku jsme opakovali všechna psací písmen, která už umíme, v písance jsme pokračovali dál – 4 řádky přepisu slov

tv: pohybové hry

1.3

čj: str. 13 cv.2,3, str.14 cv.1 – pracujeme podle zadání

psaní: slova z písanka ze strany 27 jsme nejprve trénovali na tabulku, pak samostatně do sešitu, str.27, 5 slov

m: str. 49 cv.2,3,4, str. 50 cv.1,2, hejný – výstaviště – pracovní list

únor

29.2.

m: str. 47 a 48 – pracujeme podle zadání, dále jsme zkoušeli skládat stavby k kostek podle plánku a přiřazovat plán a stavbu

čj: https://wordwall.net/cs/resource/15474646

str. 12 cv.3

čtení str. 11 slabika ni,ny, str12 cv.3, str.14 cv.1 – pracujeme podle zadání

psaní: nové písmeno d str. 31 – celá strana

str.32 – první 3 řádky

28.2.

čtení: https://wordwall.net/cs/resource/16924094/slabik%c3%a1%c5%99-di-ti-ni

str.11 – ti, ty, slova hláskujeme – ticho = ťicho, noty = noty

str.12 cv.1

psaní: nové písmeno O, str. 30 celá strana

čls: nemoc a úraz

27.2.

čtení: trénujeme čtení slov se slabikou Di, Dy , DI = hláskujeme ďi, DY= hláskujeme dy https://wordwall.net/cs/resource/16334999/slova-s-di-ti-ni

str.11 první část – di,dí – jsme podtrhávali zelenou barvou, dy, dý – jsme podtrhli hnědou

čj: str.10 cv.2 – pracujeme dle zadání

m: https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/porovnavani/priklady3.htm

str. 46 celá strana, pracujeme dle zadání

hv: str. 33, písnička Pekla vdolky, poslech zvuků, hra na bubínek, bonga a dřívka

psaní: nové písmeno r, str.29 celá strana

26.2.

psaní: malý sešit, 10 slov, po třídě jsme hledali kartičky a zapisovali psacím slova do dvou sloupků ( jojo, musí, mísa, nos, maso, sen, pusa, pes, sója, vosa)

písanka str. 5 , 3 řádky nácvik na nové písmeno l, asi str. 28 nové písmeno l, slova jsme ve škole psali jednou, zbytek řádků je za dú https://www.youtube.com/watch?v=iiguPqHODTg

m: slovní úlohy, str.43, 44, str. 45 nové číslo 10, celá strana, s posledním cvičením jsme hráli hru, myslím si číslo a čísla jsem různě vybarvovali – pracujeme podle zadání

Čls:

23.2.

psaní: nové písmeno e str.26 celá strana, https://www.youtube.com/watch?v=bNJU1i7NRW4

m: str.41 cv.3,4, str.42 cv.1,2,, cv. 3 jsme psali do malého sešitku, cv.4,5 – kdo měl hotovo

tvoř příklady podle výsledku, růžová kostka nám generovala výsledek ( do googlu stačí zadat HOD KOSTKOU)

čj: kartičky, skládání slov z písmen

čtení: písmen z domácího úkolu, str.99

22.2.

čj: Školák Pepa 2 str.6 cv.2,3, str.7 cv.3 – pracujeme podle zadání

psaní: str. 24 první 3 řádky, str. 25 nové písmeno M – celá strana

m: 40 c v.2,3,4, str.41 cv.1,2

čtení: čtení slov + obrázek, trénujeme čtení slov malým tiskacím písmem

21.2.

čj: str.6 cv.1 – pracujeme podle zadání

psaní: str.22 : opis vět z tabule, str.23, poslední dva řádky

čls: naše smysly, vnitřní orgány, kostra – dokončili jsme lapbook

hv: poslouchali jsme hudební nástroje, , podle začátku melodie jsme poznávali známé písničky, tančili jsme taneček Hlava, ramena + anglicky https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg

20.2.

čj: str.4 cv.3, str.5 – celá strana, pracujeme dle zadání

psaní: str. 20 – poslední 3 řádky, str.22 – první 3 řádky, nové písmeno n,N – jen 2 řádky https://www.youtube.com/watch?v=D6uFzxkW6SU

m: str.38 cv.4, str. 39 cv.1,2 str.40 cv.1

19.2.

m: https://wordwall.net/cs/resource/68572876

str. 37 jsme dokončili, str. 38 cv.1,2,3 – pracujeme podle zadání, zkoušeli jsme Hejného autobus : https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=65d3404502eae

čj: nová učebnice cv.1,2 – procvičujeme tiskací písmena

psaní: písanka 2, nové písmeno a,A – https://www.youtube.com/watch?v=UcoMOLoRzEI https://www.youtube.com/watch?v=aXTkCLEQWpk

čls: části těla, lidská kostra – skládali jsme kostru

16.2.

čtení: str. 92 – cv.1, pracujeme podle zadání

m: hráli jsme hry

čáry máry: číslice 9, celá strana

psaní: písanka 1, poslední strana, písmeno G – písanku už nenosíme

dostali jsme novou učebnici do čj

15.2.

čj: str. 96, nové písmenko G, celá strana, pracujeme podle zadání

m: str. 36,37 cv.1 – pracujeme podle zadání

14.2.

psaní: písanka 2 str. 20, 5 řádků

čj: str.94, celá strana, pracujeme dle zadání

čls: MASOPUST, POPELEČNÍ STŘEDA, https://www.youtube.com/watch?v=krbyp4CyHdU, malý sešit + po třídě jsme hledali kartičky, na kartách byla 4 slova, podle obrázku jsme vybrali správné slovo a to zapsali do sešitu, kdo měl čas mohl dokreslit obrázek

čtení: str.95

13.2.

čj: nové písmeno F, str. 93 celá, pracujeme dle zadání

čtení: str. 88, hrajeme různé hry: které slovo znamená….

psaní: písanka 1 str. 31, nové písmeno F, celá strana

m: str. 34,35, pracujeme dle zadání, nové číslo 9

12.2.

čtení: str. 92

čj: str.91 celá strana – pracujeme podle zadání

psaní: písanka 2, nové písmeno v, str. 18 https://www.youtube.com/watch?v=XC5Z0orx_Xk

m: pracujeme s mincemi, str. 32, 33, pracujeme s mincemi

9.2.

čj: str. 90

8.2.

psaní: písanka 1 nové písmeno Š, Č, celá strana

m: str. 31 cv.4,5

čj: str. 89, písmena Ž, Š, Č

7.2.

čj: trénujeme čtení slov – malým tiskacím písmem +obrázek

str. 87 celá strana, pracujeme dle zadání

čls: lidské tělo, vyráběli jsme si lapbook – obrázek člověka + části těla

6.2.

m: str. 31, cv.1,2, cv. 3 jsme psali do malého sešitu na známky, stránku jsme rozdělili na dvě části

psaní: písanka 2 str. 16 nové písmeno y, https://www.youtube.com/watch?v=G9XIf-TbKbE&t=49s, celá strana

čtení: str.78, 3 sloupečky, online hra + v prvním sloupečku jsme hledali slova z hry https://wordwall.net/cs/resource/67513857

čj: str. 86 cv.1,2 – správné slovo jsme jen zakroužkovali

hv: str. 30,31 – stupnice C dur, hra na boomwhackery

5.2.

čj: str. 84 cv. 1, v textu jsme hledali slova z online cvičení, cvičení jsme také udělali – procvičujeme velká a malá tiskací písmena https://wordwall.net/cs/resource/67514218

čtení: str. 86 cv.1 – jenom jsme četli

psaní: písanka 1, str.29, nové písmeno Ž, celá strana

m: str. 30 celá strana, pracujeme dle zadání

1.2.

psaní: písanka 1, str. 28 ( dopsáno na stránky 5.2.)

m: str. 29 pracujeme dle zadání

online hra: https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-8/v-hrackarstvi/pocitame.html

čj: str. 85 cv. 4,5

čtení a psaní slov – děti si vybrali 8 slov, ty napsali do sešitu do prvního sloupečku, do druhého k nim nakreslili obrázek (DŮM, SLON, AUTO, BANÁN, ŽELVA, STROM, LIST, RYBA, BOTA, DORT, BROUK, TUŽKA, MÍSA, NANUK,…) viz foto:

31.1.

čj: str.82 cv.*, **

čls: bezpečnost při zimních sportech, str. 84 cv1,2,3

čj: nové písmeno Ž – str.85 cv1,2,3

psaní: písanka 2 str.15 – dokončili jsme stránku

30.1.

čj: str. 81 – pracujeme dle zadání, celá strana

str. 83 – nové písmeno B – celá strana dle zadání

psaní :písanka 2 str. 14 – dokončit stránku, str. 15 dva řádky , slabiky jů, jo

m: str. 27 – celá strana, pracujeme dle zadání

29.1.

m: str. 26 a 28 – pracujeme podle zadání

psaní: písanka 2 str. 14 – nácvik slabik, píšeme jen 1x ( dopíšeme zítra), str. 15 nové písmeno j – první dva řádky https://www.youtube.com/watch?v=xiLYMwhBPFg

26.1.

psaní: nácvik písmene p, písanka 2 str. 3 poslední řádek, str.14, je 2 řádky https://www.youtube.com/watch?v=wfW0jBznmp4

čtení: čtení slov, vytleskávání na slabiky

m: str.25 – celá strana, pracujeme dle zadání, porovnávání čísel do 8

pak jsem počítali matematické pyramidy, pracovní list

25.1.

psaní: písanka 1 str. 26 nové písmeno CH, celá strana

čj: čtení slov, doplňování písmen str. 80 cv.1, cv.2 viz foto: práce s texem

m: číslo 8, počítáme do 8 – určujeme počet, str. 24 celá, opakujeme geometrické útvary – strana, str. 23 cv. 3

24.1.

čls: cestujeme, bezpečnost, str. 74 cv.1

čj: str.76 práce s textem, na tabuli byly věty z textu ve kterých chybělo slovo, slovo jsme v textu podtrhli a na tabuli dopsali, cv.* – pracujeme dle zadání

nové písmeno CH – str.79 celá strana

písanka 2 – str. 13 – celá strana – slabiky a slova jsme ve škole napsali jen 1x

23.1.

m: str. 22 cv.1,2 – slovní úlohy, po přečtení úlohy pokládáme otázky: Kolik má Ája koblížků? Kolik jí? Kolik jí zůstane?

nové číslo 8, str.23 cv.1,2

čj: domino: obrázek a slovo, procvičujeme čtení s porozuměním, str.74 cv.*

str.76 cv.1,2

psaní: čáry máry str.60, první řádek společně, zbytek za dú

22.1.

m: str. 21 celá, str.22 cv.3

čj: nové písmeno H, str.75, https://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenoh2.htm

psaní: písanka 2 str. 11 – dokončili jsme, na poslední řádek jsme opsali písmena, viz foto:

čls: zima, cestování, str. 73

psaní: písanka 1 str.24 celá

19.1.

m: finanční gramotnost

str. 19, dokončili jsme stranu, str. 20 cv.1,2,4,5

psaní: noví písmeno o, trénovali jsme nejprve na tabulku – opakovali jsme psací písmena – i , u, s, si, su, o, so, pak do písanky 2 str. 11 , jen 4 řádky

pč, vv: raketa

18.1.

m: str. 18 cv.3,4 str.19 cv.1,2

psaní: nové písmeno o, nácvik na písmeno

čtení: au, ou https://wordwall.net/cs/resource/66877509

str.72 cv.2 – pracujeme dle zadání

17.1.

čj: str.72 cv.1 a *

čtení: str. 64

čls: téma zima, zimní počasí str. 67 cv.3, téma rok – měsíce, dny v týdnu str. 70 – pracujeme dle zadání

psaní: písanka 1, nové písmeno C, celá strana, dbáme na správné sezení, věty opisujeme podle vzoru

psací písmeno s, slabiky ( 4:40) : https://www.youtube.com/watch?v=O836dLm9abI

16.1.

čj: nové písmeno C, četli jsme si pohádku o Cilce – práce s textem, pozornost, str. 71 – pracujeme dle zadání

čtení: str. 64

psaní: písanka 2, dopsali jsme psací písmen s, spojování písmen do slabik, vázaně

m: str.17, str.18 cv.1

hv: písnička vločka, psaní houslového klíče, učebnice str. 26 a 27

15.1.

čj: str. 69, celá strana, pracujeme dle zadání

https://wordwall.net/cs/resource/66622470

m: str. 16 jsme dokončili, str. 15 pracujeme podle zadání

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-7/pocitani-se-skritky/priklady6.htm

čls: téma Zima, str. 67 cv.1

psaní: 

písanka 1 str.22 písmeno V 

písanka 2 str.10 dva řádky

12.1.

m: str. 14 cv.1,2,3, str. 16 cv.1

práce s penězi

čj: nové písmeno V, str. 68 cv.1,3,5

psaní: písanka 2, str. 7, 3 řádky, nácvik na písmeno s

vv, pč: projekt Kamarád, nejprve jsme vyluštili šifru, opakovali počty do 7, pak jsme plnili úkoly na pracovním listu: obkreslili jsme svoji ruku, do ruky jsme napsali MOJE RUKA ( své jméno), pod ruku jsme napsali MOJI KAMARÁDI, zapsali jsme jejich jména, nakonec jsme požádali kamarády o jejich otisk prstu, jako stvrzení kamarádství ( temperová barva), viz foto:

11.1.

čj: str.66 cv.1 – nejprve jsme si písmena přečetli, pak jsme dopsali velká písmena, pak jsme některá slova hláskovali a obrázek jsme si vybarvili

cv.2,3 – pracujeme dle zadání

čtení: str.55 četli jsme na známky

m: finanční gramotnost, práce s mincemi, str. 10 celá strana, str.11 cv.1 a 3

psaní: písanka 2 str. dopsali jsme stranu s písmenem u, přepis písmen na psací

tv: míč, přihrávka obouruč

10.1.

čj: nové písmeno Z, str. 65

psaní: písanka 1 písmeno Z, celá stránka asi 21

čls: zima – počasí, zimní sporty, bezpečnost

čtení: str. 63, procvičujeme i malá písmena

9.1.

čj: str.61 cv.** – nejprve si přečteme text ve cv.1, pak teprve uděláme cv.**

str.62 celá, pracujeme dle zadání

m: přeskočili jsme dvě stránky, nové číslo 7 – str. 12

hv: téma zima

čtení: str.55

8.1.

čj: str. 61 cv.*, 1

psaní: nové písmeno psací u, nejprve jsme trénovali na papír, pak do písanky str.9 – 4 řádky https://www.youtube.com/watch?v=5TK5Zm5CSao, https://www.youtube.com/shorts/us5oUbTPUjM

čtení: str.55

čls: kamarád, vlastnosti

m: nejprve jsme trénovali společně dopočítávání: https://www.onlinecviceni.cz/exc/chk_exc.php

str. 9 cv.1, 2

cv.3 jsme psali do malého sešitku, viz foto:

tv: skáčeme přes švihadlo

5.1.

dnes jsme měli projektový den: Tři králové, počítali jsme příklady ve vločkách, skládali slova, poslouchali pohádku https://www.youtube.com/watch?v=ehcIMuGD9lc

vyzkoušeli si kvíz: https://wordwall.net/cs/resource/41137980

vyrobili jsme si figurku krále z korku, látky

skládali jsme puzzle velblouda s králem

4.1.

čtení: str. 55 všechny 4 sloupečky, trénujeme čtení, hláskujeme a pak řekneme slovo najednou

čj: str. 60 cv.1, viz foto:

m: str. 8, procvičujeme počítání do 6, https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-6/pocitani-na-poli/priklady10.htm

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-6/pocetni-trenazer/scitani-do-6/priklady.html

psaní: nové psaní písmeno i, asi str. 8, nejprve jsme trénovali psaní částí písmen, jako včera v písance na papír, či tabulku, pak jsme pomalinku začali psát do písanky, 3 řádky společně, 3 za úkol

odkaz na nácvik psacího i:https://www.youtube.com/watch?v=6vFk8CfouA4 

tiskací písmeno i,í NEPÍŠEME, znamená to přepis tiskacího na psací 

3.1.

čls: téma, nový rok, silvestr, tradice, kamarád – vlastnosti, kdo je náš kamarád a proč

čj: písmeno K, str.58 dokončili jsme viz foto

písanka 1: písmeno K celá strana, slovo píšeme jenom jednou

písanka 2: str. 2 – 2 řádky, str.3 – 1 řádek

15.12.

m: str.7 – procvičujeme počty do 6, hlavně odčítání + prsty, online hra + tabulka: https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

čj:

str.58 pracujeme podle zadání, nové písmeno K jen cv. 1,2, vymýšleli jsme slova, která začínají na K

psaní: písanka 2, další 4 řádky

čls: třídnická hodina – Naše emoce – další díl

14.12.

m: procvičujeme počty do 6, https://skolakov.eu/matematika-1-trida/scitani-a-odcitani-do-6

str.4 celá, str.5 cv.1

čj: procvičovali jsme hláskování slov + obrázek, vytleskávání slabik

str.56 dokončili jsme stránku

čtení: str.48, třetí sloupeček, na koberci byly obrázky, děti měly najít slovo ve sloupečku a vybarvit ho, vit foto:

psaní: dokončili jsme stranu s písmenem N

13.12.

čj: str.53, pracujeme podle zadání, nové písmeno N – str.56 cv.1,2

čtení: https://wordwall.net/cs/resource/63293869

str. 48 první a druhý sloupeček,

čls: rýma, nachlazení – str. 54

psaní: nová písanka tři řádky

11.12.

čj: písmeno R, str. 52 cv.5,6

čls: rýma, jak se chováme, když jsme nachlazení, co nám pomáhá, hygiena, vitamíny apod.

psaní: písanka modrá písmeno R, slova, věty – dbáme na to, aby slovo bylo stejně dlouhé jako vzor

dostali jsme písanku č. 2

m: opakovali jsme řadu čísel, určování počtu do 6, online hry skolakov.eu

str.3 celá strana

8.12

čj: procvičovali jsme čtení str.39

nové písmeno R, cv. 1,2,3,4

m: str.2 – kostky, číselná osa, pracujeme dle zadání

pč: slova + plastelína, po třídě jsme měli slova, slovo si žáci přečetli a z plastelíny vymodelovali obrázek, viz foto:

7.12.

čj: str.46 cv1,2 – slova jsme si nejprve přečetli, pak jsme postupně pracovali dle zadání

obrázek + počáteční písmeno – opakovali jsme první hlásku, tvoření vět, vytleskávání slov

psaní: písanka str.16

m: vystřihli jsme si číslo 6, online hra tvořili jsme příklady k výsledku, stavěli jsme stavby z kostek, vit foto:

5. + 6.12.

čj: str. 49, 50, 51

čls: rodina, členové rodiny, povolání, str. 45

psaní: čáry máry str.45,46,47

m:2. díl první strana, číslo 6

LISTOPAD

29.11.

psaní: čáry máry, další dvě strany, slepička

čj: hláskovali jsme slova kolem nás,

čtení s porozumění – slovo + obrázek

písanka: další str. asi 14, vykřičník

28.11.

m: str.53 cv.2,3 – dopočítáváme na prstech, nebo pomocí proužku viz foto:

56 cv.2, 57 cv.3

psaní: čáry máry následující dvě strany, dolní smyčka – rybička

čj: str.42 pracujeme podle zadání

trénovali jsme čtení + psaní slov + 4 slova jsme si vybrali a nakreslili obrázky = čtení s porozuměním, pracovali jsme na tabulku https://wordwall.net/cs/resource/64659697

čtení: poslední sloupeček asi str.31, první sloupeček, str 39

22.11.

čj: psaní slov do sešitu: po třídě jsme hledali obrázky a psali slova ( SALÁM, PILA, OSEL, PUSA, PEPA, MIMI, PES), nové písmeno T, str. 40

čls: členové rodiny, jak si pomáháme doma, naše povinnosti

psaní: písanka písmeno J celá strana

21.11.

čj: str.36 cv.3,5,6, str.37 cv.1,3

čtení: str.31 , 3 sloupeček

m: str.54,55

psaní: opakujeme psaní čísel, čáry máry str.52, 53, 54, 55 – jen dva řádky

20.11.

psaní: písanka str. 11, přepis slov, spojit slovo s obrázkem

čj: nové písmeno J, str.36

m: opakovali jsme rozklad čísel do 5 https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/rozklady-cisel/prezentace.html

str. 52 cv.3, str.53 cv. 1

tv: pohybové hry, skupinové závody + běh, hod míčem, poskoky…

čls: povídali jsme si o částech dne: ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer + činnosti, které v tyto části dnes děláme – denní režim

16.11.

čj: básnička – pracujeme s rýmem, s písmeny

str. 34 cv.1, viz foto: cv.2 – pracujeme podle zadání

obrázky + rýmy – hledali jsem svoji dvojici( hrad + had, houba + trouba, klíč+míč…)

m: procvičujeme rozklad čísel, str.52 cv.1,2 – pyramidy https://www.youtube.com/watch?v=Yb8xG-NKeOk&t=2s,

str.51 cv.1

psaní: malý sešit do čj s pomocnými linkami – 10 slov, za slovem píšeme čárku ( EMA, MÁ, MELE, OSEL, MAPA, MIMI, MASO, PÁLÍ, MÁMA, LES), ze slov jsme zkusili vytvořit větu: EMA MÁ MASO. MÁMÁ MÁ MIMI. MASO PÁLÍ. – věty jsme si říkali, jednu větu jsme napsali.

blok neb papír: grafický cvik lísteček

čáry máry str. 37 celá strana, str.38 – první řádek celé lístečky, druhý a třetí řádek jen jakoby písmeno s

15.11.

čj: str.33 celá strana – pracujeme podle zadání

procvičovali jsme hláskování sov + obrázek

čls: str.30 cv.1,2,3,4 – Školák Pepa – učíme se zvířecí rodiny ( samec, samice mládě), povídali jsme si o včelách

psaní: písanka str. 10 – psaní slov

čtení: četli jsme na razítka slova ,která jsme trénovali za domácí úkol

14.11.

čj: nové písmeno P: str.32 – pracujeme podle zadání, říkali jsme si, která začínají na písmeno P

psaní: čáry máry str.35, 36 – nejprve jsme to trénovali na papír – je potřeba cvik několikrát opakovat

m: str.49 cv.1,2, str.50 cv.1,2, procvičovali jsme rozklady čísel, dokončili jsme hledání příkladů v dýních a vyluštili jsme tajenku

13.11.

čj: hláskujeme slova, kartičky s obrázky – doplňujeme známá písmena, viz foto:

str.29 cv.2 – slova jsem si nejprve řekli, vyhláskovali, pak jsem hledali společně první dvě písmena, viz foto:

čtení slov: online hra https://wordwall.net/cs/resource/63293869

m: procvičovali jsme rozklad čísel pomocí koleček, str.48 celá strana, str.49 cv.1 – procvičujeme slovní úlohy, učíme se tvořit otázky: Kolik máme listů? Kolik jich odfouklo? Kolik litů nám zůstalo?

psaní: čáry máry str 34 ležatá osmička, trénujeme nejprve ve vzduchu , na papír

čls: opakování příběhu o Sv. Martinovi – skládání obrázků podle příběhu, Školák Pepa str.23

9.11.

čj: nové písmeno: U – pozice písmene ve slově – ucho, puma, stůl, ruka, umyvadlo…., z drátku jsme tvarovali písmena, která už umíme a nové písmeno, učebnice str. 28 cv.1,2,3,5,6

m: opakování porovnávání čísel, hra myslím si číslo, učebnice str. 46 cv.2,3

str.47 cv.1

8.11.

čls: vlastností lidí, zvířecí rodiny, znaky podzimu – opakujeme probrané učivo Školák Pepa str.22 cv.4

čj: str.26 cv.3 – nejprve jsme zkoušeli na tabulku podobná zašifrovaná slova

str. 27 celá strana, pracujeme podle zadání, dbáme na správné čtení, hláskování

psaní: čáry máry:

7.11.

čj: str.25 cv.2,*, str. 26 cv.1,2- pracujeme podle zadání

m: str.45 dokončíme, str.46 cv.1, trénujeme řadu čísel 0-5, hra: každý si nachystá čísla 0-5, vyskládá je do řady, jeden zavře oči a druhý mu v řadě čísla prohodí, první otevře oči a řadu čísel opraví

psaní: písanka str. 8 – celá strana, slovo jsme psali 1x

hv: nová kapitola Jídlo str.13, slov jsem vytleskávali, nová písnička Jedna, dvě, Honza jde – písničku jsme doprovodili pomocí boomwhackers

6.11.

čj: učebnice str. 25 cv.1,3,4

psaní: čáry máry str. 27 jsem dokončili, str.28 – udělali jsme první strom, cvičení jsme trénovali v bloku

m: str. 43 cv.2, str.44 cv.2,3,4

čls: silné stránky člověka, indiánská řeč

3.11.

čj: nové písmeno – I – str. 24 pracujeme podle zadání, určujeme pozici písmene I – Ivan, divadlo, kominík, indián…

psaní písmene I – dbáme na správné sezení, psaní shora dolů,

m: str.42 – celá strana, str.43 cv.1 – pracujeme podle zadání

2.11.

psaní: čáry máry str. 25, 26

m: psaní číslice 5 – papír v modré složce, učebnice str. 40 cv.1,2, str.41 cv.1,2,3 – nové učivo – rozklad čísel – pracujeme s kolečky, je důležitý názor

čj: sudoka str.21 cv. 3, str.20 cv.3 – trénujeme čtení a psaní slov

1.11.

čj: procvičujeme písmeno L, str. 18 cv.5,6, str. 19 cv.1, 2 viz foto

pexeso: obrázek + slabika = první dvě písmena, viz foto:

psaní: písanka str. 7 písmeno L

čls: les – jak se chováme v lese, rostliny v lese, bezpečnost v lese, Školák Pepa str. 20+21 cv.1, cv2

ŘÍJEN

31.10.

psaní: čáry máry str. 23, 24 – dolní oblouky úzké,

čj: Školák Pepa str.17, 18 cv.4

hv: dokončili jsme téma podzim

m: psaní čísli 1-4, str.39, pracujeme dle zadání, cv.3 – počítáme na prstech

30.10.

m: psaní čísla 4 – nejprve jsme trénovali na papír

učebnice str. 38 cv.3,4,5 – pracujeme podle zadání

čj: nové písmeno – str. 18 cv.1,2

opakování písmen na tabulku – paní učitelka říkala slova, děti psaly první písmeno ( L O S, L E S, M A S O) – vzniklá slova vyhláskovali a pak řekli najednou

čls: Školák Pepa str. 17 cv.1 – elektrické přístroje

Dnes jsme pracovali s blueboty, viz foto:

25.10.

čj: beseda s městkou policii – bezpečnost na silnici, jsem chodec – semafory…

čls: stromy – S Pepou do školy str. 33, 34 – pracujeme podle zadání, hra: určování stromů – říkala jsem stromy a pokud je strom listnatý – dřep, jehličnatý – spojíme ruce jako špička jehlice

čj: opakování probraných písmen A,M,O,S,E

psaní: písanka str. 6 písmeno E, celá stránka, slova jsme psali jednou

aj: třídnická hodina – povídali jsme si emocích – RADOST, příběh z knihy Ferda a jeho Emušáci

24.10.

čj: nové písmeno E – str. 16 cv.1,2,3,5,6

m: str. 36 cv.1,2,3 – opakovali jsme porovnávání čísel, str.37 celá strana dle zadání, tabulka + mazací fixa – opakovali jsme psaní čísel 1,2,3 + nové číslo 4

psaní: čáry máry str. 20, 21 – spirála a dolní oblouk, cviky děláme celou rukou

cviky jsme trénovali na papír, pak do sešitu

písanka str. 5 psaní slov, slovo píšeme jenom jednou slovo si nejprve přečteme po písmenkách, pak si písmena postupně hláskujeme a zároveň je píšeme, dbáme na správný směr psaní písmen

čtení: online hra https://wordwall.net/cs/resource/62631663

23.10.

m: str. 35 celá strana, str.36 cv. 1, opakovali jsme porovnávání čísel

čj: str. 14 – nejprve jsme po třídě hledali 8 obrázků – říkali jsme si jejich první hlásku, tu jsme napsali na lísteček, z lístečků jsme pak zkoušeli skládat slova – MÁMA, MÁM, MASO, OSA, MÁ

cv. 1 – skládání slov a jejich psaní

cv.2,3 – pracujeme podle zadání

čla: stromy

20.10.

čj: str.13 – písmeno M

procvičování psaní písmena – O, S, A, M – tabulka, psaní písmen do řádku, za písmenem děláme čárku – dětem jsem říkala slova, žáci určovali první hlásku, písmeno psali na tabulku, učili jsme se také, jak se píše čárka za písmenem

psaní: písanka písmeno A – dbáme na správný způsob psaní písmene

m: str.33 – finanční gramotnost, str.34 – nové číslo 5, počítáme do 5

vv, pč – Strom jsme vytrhali z papíru, který jsme nalepili. učili jsme se trhat papír, používat prstíky a ne nůžky. Na listy jsme použili temperové barvy – červená, žlutá, zelená – zkoušeli jsme míchat barvy a prstíkem jsme dělali listy – korunu.

19.10.

čj: str.12 – písmeno A, nové písmeno M

m: str. 30, procvičovali jsme odčítání

finanční gramotnost – práce s mincemi – Jak zaplatíš 2 Kč. Je i jiný způsob? Které mince jsi použil?

psaní: opakování vlnky, smyčky, obloučky, posouvání celé ruky po papíře

psaní velkých tiskacích písmen, dbáme na správný směr psaní písmene

18.10.

čj: str.11

17.10.

čj: Školák Pepa str. 10 cv.3, str. 11 cv.1,2,3

čls: S Pepou do školy str.28 cv.2, str.29 cv.1

psaní: čáry máry str. mrak + déšť

16.10.

čj: str. 8 – celá strana

m: str. 28 cv.2, str. 29 celá strana – odčítali jsme kaštany, nachystej si 5 kaštanů – 3 snědlo zvíře – kolik kaštanů ti zůstalo? ..apod. Důležité je, aby žáci odebrali od posledního ( kaštanu)

čls: vlaštovka, části těla ptáka, čím se živí, podzim, skládali jsme puzzle vlaštovky, každý měl svoji vlaštovku, pohádka: Krtek a vlaštovka

13.10.

čj: školák Pepa str. 7 – pracujeme dle zadání

M: str.26 cv.1,2,3, str.27 cv.1,2,3

nové číslo – 2

str.28 cv.1

12.10.

čj: Školák Pepa str. 6 cv.3,5,6 – nové písmeno S, z chlupatého drátku jsme tvarovali písmeno O, S, L

psaní: Školák Pepa str. 6 písmeno S

blok – vlnky, nejprve jako rozbouřené moře, pak všechny vlnky stejně, vit foto

čáry máry str.15 – jen vlnky

m: obchodování: třídili jsme mince v “ peněžence“ – str. 23

autobus: kinder vajíčko + kolečka = autobus a cestující

Trénovali jsme: na první zastávce nastoupí 2 cestující, jedeme autobusem. Na druhé zastávce 1 cestující vystoupí a 3 cestující nastoupí, kolik lidí mám v autobuse?

učebnice str. 22 cv.2

str.22 cv.1 – každý příklad musí mít čísla a znaménka

str.24 cv.1,2 – počítáme do 4

11.10.

čj: Školák Pepa str. 6 cv.1,2 – nové písmeno S

psaní: písanka písmeno O, celá strana

čls: S Pepou do škola str. 26 a 27 – vlaštovky, stíny – poslouchali jsme pohádku O poslední vlaštovce

10.10.

čj:

Školák Pepa str.5 cv.1,2,3, pracujeme podle zadání – písmeno O

S Pepou do školy str.24 cv.3, str.25 cv.1,2

m: str.21 – dokončit, str. 24 – cv.1,2,3 – číslo 4

psaní: čáry máry asi str. 15 – spodní oblouk, nejprve trénujeme na volný papír, říkanka Houpy, houpy…

9.10.

M str. 21 psaní čísla 1, cv. 1,2, opakování porovnávání – str. 18 cv.3, str.19 cv.4

Čj nová učebnice str. 4, nové písmeno O

S Pepou do školy str. 24 CV. 1,2- počasí

6.10.

m: str.20, +

čj: str.23 cv.*

pč: práce s drobným materiálem – kaštany

vv: obkreslení šablony – jablko, hruška, trhání papíru, lepení

5.10.

čj: str. 22 cv.1 – zatím jsme nepracovali podle zadání, trénovali jsme pojmy řádek, sloupek, vysvětlovali jsme si názvy zeleniny, hláskovala jsem slova a žáci pokládali kolečko na obrázek, pak jsme slova vytleskávali, které slovo začíná na m, k apod., v druhém řádku jsme vyznačili slabičnou stavbu ( hrášek – čárka, tečka, celer – tečka, tečka, mrkev – tečka, tečka, ředkvičky – 3 tečky)

trénovali jsme hláskování

psaní: grafomotorický cvik do bloku- oblou, pravou rukou, levou rukou, obě ruce – Hop a skok, skáče míč, hop a skok, už je pryč.

m: str.17 – pracujeme podle zadání, str. 18 cv.1,2, str. 19 cv.1

4.10.

psaní: str. 12

čj: str.20

3.10.

čj: obrázky + určování první hlásky, hláskování slova, vymýšlení věty se slovem

str. 21 celá strana, věty jsme nejprve trénovali, tak že si každý napsal svoji větu ( K _____ jablíčko. = Katka jí jablíčko.)

m: str.14,15 – znaménko =

opakovali jsme znaménka větší, menší

hv: zvuky, notová osnova, tak, taktová čára, písnička : Strojvůdce, říkanka Autobus ( říkali jsme potichu, vysoko, hluboko, s držením nosu…)

psaní: str.12

2.10.

čj: str. 17, 18

m: str.12,13 – trénujeme zápis znamének

psaní: str.9,10

ZÁŘÍ

29.9.

čj: str. 16 cv.1,2 – cv. 2 jsme si zacvičili, vzali jsme si sirky a vršek a postavy jsme si složili

m: opakovali jsme pojmy vpředu, vzadu, nad, vedle, mezi, hned před, hned za…

pracovní list: puntíky – vybarvovali jsme podle zadání, papír mají žáci v modré složce

psaní: na dlouho roli papíru jsme kreslili grafomotorické cviky – kruh, spirála

vv, pč: dokončili jsme měsíční téma – škola, spolužáci, lidé ve škole

27.9.

čj: str. 14 a 15, délky slabika jsme nejprve trénovali s názorem ve vzduchu, délky jsem zdůrazňovala, opět trénujeme hláskování + obrázky ( pexeso)

čls: školní potřeby

zrakové cviční:

papír škola – cvičení domeček – kreslení panáka

26.9.

m: str. 11 cv.4,5

začali jsme znaménko větší, menší – pracovali jsme s kolečky, nachystej 3 zelená kolečka, 5 žlutých koleček, čeho je víc, dej mezi kolečka znaménko < >

čj: str.13 cv.2,3, str. 14 cv. 1

trénování paměti: V aktovce mám svačinu, pouzdro a … – slova přidáváme postupně

psaní: do bloku jsme trénovali kruhy – pravá ruka, levá ruka, obě ruce zároveň, čary máry str. 8 – smajlíci

hc: 4,5 – zvuky kolem nás, poslech

písničky: Adámku náš + doprovod podle učebnice

25.9.

čj: str. 12 cv. *, str.13 cv.1 – procvičovali jsme první hlásku, každý žák musel říct slovo, které začíná na stejné písmeno jako jeho jméno

zrak: kartičky se jménem – každý si našel svoje jméno a z plastelíny skládali jméno, kdo byl hotový vzal si slovo škola a složil jej také z plastelíny

psaní: dokončili jsme tričko str.7

m: nejprve jsme zahráli hru, žáci psali písmeno na mazací tabulky

https://wordwall.net/cs/resource/60926958

str.10 cv.1,2,3, str.11 cv.1,2,3

22.9.

čj: str. 12 cv.1,2

psaní: str .7 jenom knoflíky

m: str.8 – dokončili jsme

vv a pč – zapíjení vodových barev, barvy podzimu – okolí školy, vystřihávání budovy školy

21.9.

čj: str. 11 – osoby ve škole – vytvořili jsme i myšlenkovou mapu na téma škola – místnosti ve škole, osoby, žáci

psaní: uvolňovací cviky, viz foto

m: str. 8, číslo 1

20.9.

čls: S Pepou do školy str. 10 – pravidla ve třídě

pracovní list – škola, jen cvičení kočička

čj: mimozemšťan

zraková a sluchová percepce, nejprve jsme pracovali s kartičkami, pak pracovní list – postavy, cvičení jablíčko a měsíček

psaní: uvolňovali jsme ruku s hopíkem a měkkým míčkem, cvik jsme trénovali nejprve na papír, pak do sešitu, čáry máry str.6

19.9.

čj: S Pepou str. 10 cv.1, viz foto

sluchová percepce: říkala jsem slova, žáci tleskli pokud slova byla stejná, pokud ne tak vyskočili ( pes – pas, sal – sel, ucho-ucho, dříve-dříve, bez-bez, síť – snít apod.)

psaní: str.5, nejprve jsme vše cvičili na papír, pak do sešitu, nezapomeňte uvolnit ruku

m: Matýsek str. 7 cv.1, nejprve jsme si na koberci trénovali pojmy větší, menší, stejný počet, o kolik je víc, o kolik máš méně, kolik to chybí do…, děti měly kostky, 2 barvy, max do 5 kusů, kostky jsem skládali do dvou řad, pozor na pozici první kostky v každé řadě, viz foto. doma můžete trénovat s vršky, legem atd.

hv: str.3 cv.3,4,5

hudební pozdrav Dobrý den, opakování písničky Pod naším okýnkem + doprovod, nejprve jsme tleskali na každou dobu ( první-druhá), pak jsme zkusili na první dobu dupnout a na druhou dobu tlesknout, poslech – W.A. Mozart – Turecký pochod – hudební nástroj klavír, povídali jsme si o pianu, křídlu, elektrickém klavíru, jaký je mezi nimi rozdíl, jak různě znějí, hudební říkanka + pohyb

18.9.

čj: S Pepou do školy: str. 7 cv. 2,3, viz foto

m: str. 6 dokončili jsme, skládali jsme papír a zapisovali do něj podle pokynů sluníčka, srdíčko apod.

tv: hod míče, spolupráce

čls: škola, plánek školy, dopravní prostředky a značky,

zrakové cvičení – hledáme stejné tvary

15.9.

čj: S Pepou do školy str. 7 semafory, str.8 viz foto: zraková percepce

psaní: str.4, nejprve uvolníme ruku

m: geometrické tvary str. 5 cv,2,3, str.6 cv.1

vv: škola – kresba tužkou, pak fixem, prohlédli jsme si naší školu virtuálně https://www.zsspojencuol.com/virtualni-prohlidka

pč: škola – stavění z kostek…

14.9.

čj:S Pepou do školy str.7 cv.3 dopravní prostředky, vykládali jsme si, jak se máme chovat v tramvaji, v autobuse atd., zakroužkovqali jsme dopravní prostředek, kterým jsme dnes cestovali do školy, str.8 plánek – nejprve jsme si jej pořádně prozkoumali ( budovy, hřiště, cesty), pak jsme si ukazovali nejkratší cestu do školy a školy, nejdelší cestu, ve dvojích jsme si cesty porovnávali, na závěr jsme cestu do školky a školy zakreslili do sešitu, povídali jsme si o bezpečnosti, dopravních značkách kolem školy atd.

m: Matýskova matematika str. 5 cv.1 geometrické tvary, nejprve jsme hráli hru: otázky a odpovědi ano/ne, myslela jsem si nějaký tvar a děti pomocí otázek a mých odpovědí (ano,ne) zjistily na jaký tvar si myslím, na koberci jsem vysypala kostičky, určovala jsem dětem počet a kostičky si nosily na lavici ( 4 kostky, 3, kostky, 5 atd.), pak jsme si z kostel zkusili něco postavit

psaní: čáry máry str. 4 rovné čáry – nezapomeňte uvolnit ruku, zápěstí, dbát na správné sezení, cvik dělá celá ruka, ne tělo

13.9.

čls: prohlídka školy od sklepa po půdu, bylo to velmi zajímavé

čj: S Pepou do školy str.6 cv.2, cv.3 – plánek školy, str.7 cv.1

psaní: čáry máry str. 3 – nejprve jsme uvolňovali ruce, zápěstí, zkontrolovali jsme si správné sezení, část jsme napsali ve škole, zbytek je za domácí úkol

12.9.

m: Matýskova matematika str. 3, určovali jsme počet, trénovali jsme na interaktivní tabuli určování počtů, str. 4 cv.1,2 – pracujeme podle zadání

čj: hláskování krátkých slov ( pes, les, nůž, nos, kos, mák, žák, pán, meč, mech, míč, rýč, sůl, kůň, luk, puk), slova jsem hláskovala

hra na detektiva: pustila jsem písničku, když se skladba zastavila, děti vytvořily dvojice a hledali, co mají společného, pak jsme si říkali v čem jsme rozdílní

S Pepou do školy str. 5 cv.2. str.6 cv.1 – povídali jsme si o škole, jak vypadá, jaké místnosti, zde jsou…

psaní: na tabuli a na papír jsme procvičovali dolní a horní oblouk, viz foto, nezapomeňte uvolnit ruku

hv: hudební pozdrav – Dobrý den, dechové cvičení – rozezpívání, Jak se jmenuješ? Jmenuji se…, písnička Pod naším okýnkem, učebnic str.2

11.9.

m: Matýskova matematika str. 2 – trénujeme pojmy řádek a sloupek, str. 3 cv. 1 . pojmy první, poslední, hned před, hned za…

čj: hláskování + obrázky, S Pepo do školy asi str.5 – stíny, trénovali jsme na interaktivní tabuli: https://wordwall.net/cs/resource/38093958

psaní: nejprve jsme uvolňovali celou ruku, cviky děláme ve vzduchu, pak na papír, následně do sešitu čáry máry str. 2

8.9.

psaní: čáry máry str. 1 – kruh, ruku jsme uvolňovali ve stoje, nejprve uvolňujeme v rameni

7.9.

Dnes jsme trénovali zrak a sluch, zpívali jsme písničku Když jsi kamarád, procvičovali jsme orientaci na ploše, v tělocviku jsme byli chvilku venku, zahráli si hra a cvičili s panákem a mnoho dalšího 🙂

6.9.

čj: děti dostaly půlku obrázku, hledali svoji dvojici, pak jsme si sedli na koberec do kruhu a určovali jsme slabiky, první hlásku, hráli jsme na mimozemšťany – říkala jsem slova po hláskách a děti zkoušely učit slovo apod.