Anglický jazyk – pí uč. Klevetová

DUBEN

Unit 6-BATHTIME

-Nové učivo–6 základních slovíček-A duck, a hairbrush, a toothbrush, a towel ,soap, shampoo

-Here’s your….Tady je tvůj…

BŘEZEN

Unit 5-Happy Birthday-What’s that?

-Is it a …..?

-Song-Happy Birthday

učebnice -str.42-45

PARTY TIME-učebnice str.46-47

REVISION TEST

ÚNOR

Unit 5- HAPPY BIRTHDAY-učebnice str.38-41

-Nové učivo-6 základních slovíček-a present, a card, a cake, a badge, a baloon, a candle

-písnička- Happy Birthday

-nové učivo- my birthday, my present-můj dárek, moje narozeniny

-nové učivo- Is it a….?…učebnice str.40-viz příběh

-HOW OLD ARE YOU?….učebnice str.42-otázka

-I’m ….6,7,8….-odpověď

Velký sešit-narozeninový dort-Děti dokreslily příslušný počet svíček na dortu, podle toho, kolik mají roků.

Leden

17.1.2024- Unit 4– Dressing up-učebnice str.32 -Příběh

– Nové učivo- Množné číslo podstatných jmen-

One sock- Jedna ponožka–Two socks -Dvě ponožky

-Poslechli jsme si příběh, přeložili, zahráli “ divadlo“.

-Stále procvičujeme názvy 6 kousků oblečení-/ obrázek-slovo/, procvičujeme barvičky

10.1.2024-Unit 4- Dressing up- učebnice str. 30-31- Učíme se nová slovíčka/

a T-shirt,

a skirt, a shoe, a hat, a jumper, a sock

-Gramatika-Where’s my ….?

Děti by měly umět z minulé lekce slovíčka-názvy hraček a základní barvy.

Prosinec

Unit 3- Come and play-str.24-25- Barvy-základních 6 barev

  • Nové učivo – Here’s a red pen….
  • Happy Christmas-učebnice str.66-67

Listopad

22.11.2023-Nová lekce-Unit 3-Come and play…

-Nová slovíčka-Hračky…děti by měly umět spojit slovíčko s obrázkem, zopakovat se správnou výslovnosti ,stále opakujeme čísla od 1 do 10.

-Nové učivo….Here’s a….

-Učebnice str.20,21

……..

8.11.2023- Procvičování čísel- Písnička- Ten little fingers /viz uč.str.16/

-učebnice str.18- A story- Nové učivo-How many?….Kolik…?

-Děti mají pracovní list ve velkém sešitě/Nemocným žákům to vlepím příští hodinu do sešitu/

1.11.2023-Nové učivo-Numbers-1-10 /Čísla od 1 do 10 /-učebnice str.16

18.10.2923-Nové učivo-učebnice str.14-15…

.What´s this?….It´s a pen….

11.10.2023-Nová lekce-Unit 2-Pens and Pencils…

-učebnice str.12-13

-nová slovní zásoba-viz učebnice str.13 dole….

-Děti by měly umět přiřadit slovíčko k obrázku a vyslovit ho.

Unit 1-Welcome to Happy House…

Prosím, na každou hodinu Aj dávejte dětem učebnici a velký sešit.Budeme do něj vlepovat pracovní listy a obrázky.

Naučili jsme se pozdravy …Hello,Goodbye…

Děti by měly zvládnout odpovědět na otázku:”What’s your name?…..I’m ….

Nové učivo -Who’s this?….It’s…..

Seznámili jsme se se členy rodiny Happy House-Mum, Dad,Polly,Jack,Daisy…Ruby,Spike,Otto,Tina,Rodney